Orion

12 362 96 46

lokalizacja

newsletter

Kompleksowe uslugi dla meblarstwa

Zajmujemy się sprzedażą płyt meblowych, blatów kuchennych, a także oferujemy kompleksowe usługi dla meblarstwa.

Usługi

Oferujemy:

  • cięcie i okleinowanie płyt meblowych, blatów kuchennych
  • frezowanie, wiercenie na CNC 3-osiowym
  • lakierowanie elemetów meblowych, MDF, fornir
  • meble na zamówienie
  • nietypowe elementy meblowe na zamówienie

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Obróbka płyty meblowej *

- wymiar całego arkusza płyty podany jest jako wymiar brutto (płyta przeznaczona do dalszej obróbki)

- maksymalny wymiar netto formatki uzyskany z całego arkusza płyty jest wynikiem pomniejszenia długości oraz szerokości arkusza płyty o 30mm (o tzw. wymiar brzegowania)

- wymiary formatek podajemy jako wymiar netto (bez obrzeża) - rozkrój płyty następuje na warunkach ustawień oprogramowania optymalizacji programu do rozkroju płyt meblowych HHOS

- oklejana krawędź płyty jest wstępnie frezowana 0,5mm (wartość dodawana automatycznie przez program do optymalizacji rozkroju)

- w przypadku wąskich i krótkich elementów Orion Płyty Meblowe zastrzega możliwość niezrealizowania części usługi oklejania w skutek ograniczeń wynikających z właściwości technicznych urządzeń

 

Obróbka blatów roboczych*

- wymiar długości blatu podany jest jako wymiar brutto (blat przeznaczony do dalszej obróbki – równanie krawędzi)

- maksymalny wymiar netto uzyskany z całego blatu jest wynikiem pomniejszenia długości o 30mm (o tzw. wymiar brzegowania)

- rozkrój blatów następuje na warunkach Orion Płyty Meblowe

- wymiary blatów podajemy jako wymiar netto (bez obrzeża)

- w przypadku wąskich i krótkich elementów Orion Płyty Meblowe zastrzega możliwość niezrealizowania części usługi oklejania, frezowania w skutek ograniczeń wynikających z właściwości technicznych urządzeń

*

- termin podany podany przy składaniu zlecenia przez pracownika Orion Płyty Meblowe jest przybliżonym terminem wykonania usługi

- prosimy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia czy zlecenie jest gotowe do odbioru

- zgłoszone reklamacje rozpatrywane są w oparciu o rękojmie

- przedmiot zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Orion Płyty Meblowe. Zastrzegamy odpowiedzialność tylko względem przedmiotu sprzedaży/zgłoszenia, wykluczamy partycypowanie w kosztach realizacji reklamacji

- wykluczamy naszą odpowiedzialność za straty majątkowe, będące następstwem opóźnień wykonania usługi albo niezgodności przedmiotu usługi z zamówieniem

 

 

 

 

 

tworzenie stron www Millenium Studio