Orion

12 362 96 46

lokalizacja

newsletter

Kompleksowe uslugi dla meblarstwa

Zajmujemy się sprzedażą płyt meblowych, blatów kuchennych, a także oferujemy kompleksowe usługi dla meblarstwa.

Usługi

Oferujemy:

 • cięcie i okleinowanie płyt meblowych, blatów kuchennych
 • frezowanie, wiercenie na CNC 3-osiowym
 • lakierowanie elemetów meblowych, MDF, fornir
 • meble na zamówienie
 • nietypowe elementy meblowe na zamówienie

 

RODO - informacja

Informacja o Administratorze

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stanisław Jaśkowiec, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Orion Stanisław Jaśkowiec z siedzibą przy ulicy Sikorskiego 69A, 32-400 Myślenice, NIP: 681-104-60-22, Tel. 12 362 96 46

Fax 12 378 94 89

Tel kom 510 088 043, 516 147 583 (dalej: Administrator);

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?

 

Państwa dane przetwarzane są przez nasze przedsiębiorstwo w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych.

 

Kto może być odbiorcą Państwa danych?

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in.:

 • biurom rachunkowym,
 • firmom spedycyjnym,
 • dostawcom usług IT,
 • wyspecjalizowanym podmiotom, wspomagającym nas przy realizacji umowy
 • podmiotom przetwarzającym w celu windykacji należności

– przy czym podmioty te będą przetwarzać dane wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.

 

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

 

Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W celu wykonania umowy poprosimy Państwa o podanie następujących danych osobowych:

 

 • dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP lub KRS,
 • dane adresowe: adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, adres dostawy, telefon kontaktowy, adres e-mail;
 • dane dotyczące płatności: forma płatności.

 

Ponadto będziemy przetwarzać dane takie jak: informacje na temat płatności i historię płatności, informacje na temat zamówień.

Podane dane będą wykorzystane w celu związanym z podjęciem niezbędnych działań przed zawarciem Umowy oraz w celu zawarcia, realizacji jak i rozwiązania Umowy.

 

Dane osobowe mogą być także przetwarzane:

 • w celu archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
 • w celu dokonania analiz, zestawień i statystyk dla celów wewnętrznych, których celem może być np. optymalizacja procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i po sprzedażowej, w tym reklamacji, badania poziomu satysfakcji itd.
 • w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego – o ile wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu;
 • w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter) o ile wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu.

 

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

 

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy oraz obowiązków podatkowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi Państwu zawarcie umowy na korzystanie z usług naszego przedsiębiorstwa.

 

W jaki sposób chronimy Państwa dane?

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa praw i wolności i zapewniamy, że Państwa dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty.
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
 • przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych

osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą  odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Kompletną informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych umieściliśmy w Polityce Prywatności.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z Informatorem RODO znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https: //www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Obróbka płyty meblowej *

- wymiar całego arkusza płyty podany jest jako wymiar brutto (płyta przeznaczona do dalszej obróbki)

- maksymalny wymiar netto formatki uzyskany z całego arkusza płyty jest wynikiem pomniejszenia długości oraz szerokości arkusza płyty o 30mm (o tzw. wymiar brzegowania)

- wymiary formatek podajemy jako wymiar netto (bez obrzeża) - rozkrój płyty następuje na warunkach ustawień oprogramowania optymalizacji programu do rozkroju płyt meblowych HHOS

- oklejana krawędź płyty jest wstępnie frezowana 0,5mm (wartość dodawana automatycznie przez program do optymalizacji rozkroju)

- w przypadku wąskich i krótkich elementów Orion Płyty Meblowe zastrzega możliwość niezrealizowania części usługi oklejania w skutek ograniczeń wynikających z właściwości technicznych urządzeń

 

Obróbka blatów roboczych*

- wymiar długości blatu podany jest jako wymiar brutto (blat przeznaczony do dalszej obróbki – równanie krawędzi)

- maksymalny wymiar netto uzyskany z całego blatu jest wynikiem pomniejszenia długości o 30mm (o tzw. wymiar brzegowania)

- rozkrój blatów następuje na warunkach Orion Płyty Meblowe

- wymiary blatów podajemy jako wymiar netto (bez obrzeża)

- w przypadku wąskich i krótkich elementów Orion Płyty Meblowe zastrzega możliwość niezrealizowania części usługi oklejania, frezowania w skutek ograniczeń wynikających z właściwości technicznych urządzeń

*

- termin podany podany przy składaniu zlecenia przez pracownika Orion Płyty Meblowe jest przybliżonym terminem wykonania usługi

- prosimy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia czy zlecenie jest gotowe do odbioru

- zgłoszone reklamacje rozpatrywane są w oparciu o rękojmie

- przedmiot zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Orion Płyty Meblowe. Zastrzegamy odpowiedzialność tylko względem przedmiotu sprzedaży/zgłoszenia, wykluczamy partycypowanie w kosztach realizacji reklamacji

- wykluczamy naszą odpowiedzialność za straty majątkowe, będące następstwem opóźnień wykonania usługi albo niezgodności przedmiotu usługi z zamówieniem

 

 

 

 

 

tworzenie stron www Millenium Studio